سلام امروز ناخداگاه به این عکس برخوردکردم .شهید آوینی جملات سنیگینی دارند .این یکی از این جملات هست.

در باره عقل معاد و روز قیامت ...


واقعا قدری تامل ....


معاد