▂▃▄▅▆▇█▓▒░سلام    متاهلم،خدا کمکم کنه انرژی بهم بده تا بتونم مطلب بنویسم!  


                                                                     گاهی از کوره در میرم نمیدونم چرا!░▒▓█▇▆▅▄▃▂